Melk

Forrige generasjon, Inger og Kåre, overtok gården med 5 kyr og 1 hest, etter Kåres foreldre. De bygde fjøs i 1972 med plass til 23 kyr og produserte ca 120 tonn melk.

Vi, Kari og John Øystein tok over i 1990, bygde på fjøset i 1994 med plass til flere ungdyr. Vi leide så et nabofjøs i 1998 og der flyttet 25 ammekyr inn.

Gjønnes Sølberg Samdrift startet vi i 2002 med nabo og samarbeidspartner Lars Sølberg. Økte melkeproduksjonen til ca 200 tonn. Fjøset til samarbeidspartneren ble brukt til ungdyr/ rekruttering.  Samdrift avviklet 2012, fordi Lars ble pensjonist.

Vi bygde nytt fjøs i 2012 for å samle alle dyra fra tre forskjellige fjøs. Kjøpte mer kvote, nå totalt 350 tonn. Kjøpte Lely Mjølkrobot, ny hverdag… :-)  Alle kyr, kviger og ammekalver er på beite om sommeren.

 Dyr trenger omsorg og pass, det var og er mange turer i fjøset i løpet av en dag, og gjerne natt også.


Etter 180 knebøy morgen og kveld i 20 år, kontrolleres mjølkinga nå fra en kontorstol...... :-) Både vi og kyrne har det mye bedre.