Kjøtt


Vi har 60-70 kalvinger i året fordelt på melk og ammekyr. Leverer 15 tonn slakt i året. Ammekyr av rasen Blonde d’ aquitaine, en fransk kjøttrase. De er fin i krysning m NRF norsk rødt fe, gir lette kalvinger og er godslige dyr. Mellomkalver som er ammekalver tar vi i retur å selger, til private kunder, dette er kvalitetskjøtt! Dette er kalver som har gått sammen m mora i 5-6 mnd. på beite. Det blir mange turer innom fjøset hver dag, nå er det god oversikt over alle dyra, når de er samlet i ett fjøs, mot tre før.

Vi har også rundt 15 sau på vinterfôr, som lammer på våren.


”Som bonde må du leve både for dyra, og av dyra”